Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Drobný, Tomáš, 1966-


Citácia: Drobný, T.: PhDr. Eva Jelínková (1950-2013), muzejní pedagožka s úsměvem a nadhledem. In: Acta Musei Moraviae, scientae sociales. Roč. 99, 2014, č. 1, s. 131-132
Citácia: www(Masarykova univerzita), cit. 4. 11. 2014
Citácia: www(Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky), cit. 4. 11. 2014
Citácia: Drobný, Tomáš ... et al.: Muzeum včera, dnes a zítra, 2021
Citácia: www (Metodické centrum muzejní pedagogiky), cit. 5. 1. 2022
Narozen 1966. Mgr., absolvent historie a archeologie, muzejní pedagog, zabývá se ochranou kulturního dědictví a využitím edukačního potenciálu kultury.