Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Jagošová, Lucie


Citácia: Lucie Jagošová, Vladimír Jůva, Lenka Mrázová: Muzejní pedagogika
Citácia: www(Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav archeologie a muzejnictví), cit. 6. 10. 2011
Mgr., DiS., asistentka na Ústavu archeologie a muezologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, vystudovala muzeologii a pedagogiku, práce z oboru muzejnictví a muzejní pedagogiky.