Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Ambróz, Leonard


Citácia: Ondrejka, K., Lacika, J.: Chránené krajinné oblasti
Citácia: SNK, cit. 19. 7. 2012
Citácia: www(Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš), cit. 19. 7. 2012
Slovenský ekolog a přírodovědec.