Novinky | Slovenské technické múzeum Košice https://stm-ke.tritius.sk/news/rss Výsledok vyhľadávania Muzejní edukátor : studijní materiál Československé gramofony 1946-1993 = Czechoslovak record players 1946-1993 Hosťák, Jan, 1990- Prírodné klenoty Slovenska a história ich ochrany = Gems of nature in Slovakia and the history of their protection Ambróz, Leonard Kaštieľ vo Svätom Antone Maňkovská, Monika Speleofotografia 2016 Zborník 9. Záhorského múzea v Skalici Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť po roku 1989 Skalica 1918 : spomienky na príchod a pôsobenie dočasnej vlády pre Slovensko Jozef Miloslav Hurban: Hlboké Fordinálová, Eva Nevidomý návštěvník v muzeu : metodické tipy pro muzejní prezentaci a edukaci Jagošová, Lucie Senioři v muzeu : metodický materiál Drobný, Tomáš, 1966- Dokumenty z histórie rádioamatérstva v ČSR a na Slovensku do roku 1952 Mráz, Anton, 1945-